بازآموزی بیمه

Dubai 724
December 15, 2015
MHFarhadi
December 15, 2015

بازآموزی بیمه

  • Taskطراحی وب سایت , برگزاری سمینار

insurance returning که به اختصار insr نام گذاری شد پایگاه موفقی است که با تلاش فراوان و پیگیری مداوم مدیرانش و هم چنین همکاری بی نظیر تیم طراحی و برنامه نویسی ایده پارسی جایگاه خود را به خوبی در بین فعالان بیمه باز کرده است.  شرکت ایده پارسی راه اندازی کامل وبسایت و همچنین برگزاری سمینار های قدرتمند این پایگاه را پشتیبانی می کند.