بانک صادرات تربت جام

تحلیل بورس تهران
December 15, 2015
پارسیده
December 15, 2015

بانک صادرات تربت جام

  • Taskطراحی وب سایت

پروژه ای که یک همراهی موفق بین شرکت ایده پارسی و سرپرستی بانک صادرات در حوزه خراسان رضوی می باشد. بانک صادرات ایران در این وبسایت که شیوه ای نوین از مشتری مداری می باشد ارتباط جدیدی را با مشتریان خود برقرار کرده است. شرکت ایده پارسی از سال 1392 همراه این پروژه شد تا گامی دیگر در عرصه خدمت رسانی الکترونیکی و نوین برداشته باشد.