پارسیده

بانک صادرات تربت جام
December 15, 2015
هوشمند باستک
December 15, 2015

پارسیده

  • Taskطراحی وب سایت

واحد طراحی و خلق آثار گرافیکی شرکت ایده پارسی که به اختصار پارسیده نامیده می شود. گروهی متشکل از چند ایده پرداز و گرافیک که وظیفه ی طراحی و خلق آثاری را دارند که مشتریان به صورت اختصاصی سفارش می دهند. نمونه ی این آثار را در صفحه طراحی لوگو در سایت شرکت ایده پارسی می توانید ببینید.