هوشمند باستک

پارسیده
آذر 24, 1394
  • Taskطراحی وب سایت

شرکت هوشمند باستک خاورمیانه فعال هوشمند سازی و از اولین و قوی ترین های BMS  در ایران می باشد که از پاییز1392 افتخار همکاری را به شرکت ایده پارسی داده اند. این شرکت یکی از قوی ترین های حوزه ی بی ام اس در ایران و خاور میانه می باشد. شرکت ایده پارسی کار برپایی و اداره ی وب سایت ایشان را به عهده دارد.